Občanské sdružení Společnost Hojsova Stráž :

Kontaktní adresy

Viktor König - předseda Spolku Společnost Hojsova Stráž
mobil: +420 605 226 518

os.spol.hojsovastraz@seznam.cz

Hojsova Stráž 187

340 22 Železná Ruda

Číslo účtu:

220396617/0300

1947127359/0800

IČO: 26644363 

Reg.č.j.VS/1-1/55 198/03-R

Spolek Společnost Hojsova Stráž vznikl 13.10 2003 registrací podle zákona 83/199O Sb. o sdružování občanů u Ministerstva vnitra ČR.

Hlavní cíle sdružení jsou :

  • informovanost o problematice veřejného sektoru
  • péče o vzhled obce,ochrana přírody,udržování turistických cest
  • mezinárodní spolupráce občanského neziskového sektoru
  • projekt „Obnova kaple sv.Kunhuty“ na Prenetu
  • projekt „Oprava varhan v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Hoj.Stráži“ - projekt dokončen v roce 2012
  • podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ